HMS

Lie Blikk har fokus på HMS og vi skal drive vår virksomhet på en slik måte at vi unngår skader på personell, materiell og ytre miljø.
 
De ansatte i Lie Blikk er vår viktigste ressurs og vi satser på et godt arbeidsmiljø der ansatte tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet.
 
Lie Blikk skal til enhver tid oppfylle de gjeldende krav som er etablert av kunder og myndighet.
lie-blikk liggende-logo digital 200px
Kontakt:
Sentralbord: 46 94 00 00
Kvålveien 13, 4323 Sandnes
Org.nr: NO 988 976 849 MVA
post@lieblikk.no
facebook
lie-blikk liggende-logo digital 200px
Kontakt:
Sentralbord: 46 94 00 00
Kvålveien 13, 4323 Sandnes
post@lieblikk.no